VEGAN MICKE TANNUS

VEGAN Vs. Syntetiskt läder/ Vegan Vs. Synthetic leather

Varför VEGAN ?!
Har du någonsin undrat över varför vegan skor är dyrare än syntetiska skor som du kan plocka upp billigt från några av de större kedjorna? VEGAN skor är väl det samma som plast-skor eller?!
Här är varför:

1. MATERIAL

Den viktigaste skillnaden mellan ett vegan varumärke och vanliga syntetiska skor är att de flesta Vegan märken använder högkvalitativa material. Billiga syntetiska skor tenderar att vara tillverkade av polyvinylklorid (PVC), vilket innebär att de inte andas och är dårliga för miljön. Sofie Bly VEGAN skor görs tex. med biologioskt nedbrytbara material från växtriket. Vegan skor vill aldrig vara sämre än läderskor, snarare tvärt om… Veganska material ska andas, vara lika slitstarka och bekväma som traditionellt läder, utan att något djur behövt lida.

2. ARBETSFÖRHÅLLANDEN

De flesta Vegan varumärken bryr sig om kvaliteten på skon. De massproduceras inte på någon fabrik där endast priset betyder någonting utan är är ofta tillverkade i små europeiska fabriker. De flesta VEGAN varumärken föds från önskan om en bättre värld och vill motverka *Fast Fashion. Därför utnyttjas inte djur för material och heller inte människorna som producerar skorna. Sofie Bly produceras bara inom EU och under bra arbetsförhållanden.

3. DESIGN

Eftersom de flesta Vegan varumärken jobbar inom slow-fashion finns det tid för eftertanke vad gäller design och tidlöshet. Trender följs sällan utan det är viktigare med stil och hållbarhet.

För det mesta är en vegan sko definitivt inte en billig syntetisk sko, det är en överlägsen produkt som följer processen för traditionella skor och som syftar till att göra en högkvalitativ produkt, utan att skada djur, människor, miljö och framför allt dina fötter.

*Fast fashion är ett segment för modekedjor där man har låga priser, konstanta nyheter och hög omsättningshastighet. Tyvärr hamnar både människor och miljö i kläm då de låga priserna inte ger utrymme för schyssta löner och bra kvalitet. Fast Fashion produceras oftast i länder där lagarna inte beskyddar miljö eller arbetare.

DSC06295 cool
Sofie bly VEGAN

 

Why VEGAN?!
Have you ever wondered why vegan shoes are more expensive than synthetic shoes that you can pick up cheaply from some of the larger wearhopuses? VEGAN shoes are probably the same as plastic shoes, no?!

Here’s why:
1. MATERIALS
The main difference between a vegan shoe and a custom synthetic shoe is that most vegan brands use high quality materials. Cheap synthetic shoes tend to be made of polyvinyl chloride (PVC), which means that they do not breathe and are bad for the environment. Sofie Bly VEGAN shoes are made from bio-degradable materials deriving from plants. Vegan shoes will never be inferior to leather shoes, rather the contrary… Vegan materials breathe, are durable and as comfortable as traditional leather, AND CRUELTY -FREE.

2. WORKING
Most Vegan brands care about the quality of the shoe. They are not mass produced in a factory where only price matters but often in small European factories. Most VEGAN trademarks are born from the desire for a better world and want to banish * Fast Fashion. Therefore, animals are not abused  and neither are the people that produces the shoes. Sofie Bly produced only within the EU and in good working conditions.
3. DESIGN
Since most Vegan brands work within slow fashion, there is time for reflection in terms of design and timelessness. Trends are rarely followed and it is more important with style and durability.

In general a vegan brand shoe is definitely not a cheap synthetic shoe, it’s an infinitely superior product that veganises the process of traditional shoe making, aiming to make a high-quality product that will last for years, without harming the animals, people, the environment and importantly, your feet.

* Fast fashion is a segment of the fashion business where there are low prices, changing trends and high turnover. Unfortunately abusing both people and the environment. Fast fashion is produced mostly in countries where laws do not protect the environment or the workers.

 

Sofife Bly VEGAN

 Att Vegan eller inte Vegan… / To Vegan or not to Vegan…

Varumärket Sofie Bly innehåller för tillfället 2 kollektioner. En kollektion med läderskor och en med Vegan skor. Många har undrat hur detta går ihop, antingen är man väl djurvän eller så är man det inte…

I min värld har valet att göra veganskor inte alltid varit lika självklart. Jag har jobbat som modedesigner i 17 år och det är först de senaste 5 åren jag varit vegetarian. Det var inte föräns för ca 5 år sedan som jag öppnade ögonen för hur köttindustrin ser ut och insåg att det inte var någonting jag vill fortsätta stötta. BÄTTRE SENT ÄN ALDRIG…

När jag startade Sofie Bly var det väldigt viktigt för mig att jobba med frågor som Slow fashion vs. Fast fashion, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och att kunna hjälpa till att bevara tillverkningstraditioner med mina produktioner. Efter många år inom modeindustrin hade jag fått erfara hur både människor och miljö ofta hamnade i kläm i en prispressad bransch och jag hade bestämt mig för att använda min kunskap och erfarenhet till att påverka industrin innifrån.

Tanken  med Sofie Bly var att skapa designskor med så liten miljöpåverkan som möjligt, tillverkade under schyssta arbetsvillkor och med möjlighet att bevara arbetstillfällen och de gamla tillverkningstraditionerna inom Europa. Lädret skulle garvas med vegetabilier inom Eu, och alla skor skulle produceras av hantverkare inom Eu.

Efter några säsonger med enbart läderskor bestämde jag mig för att djurens rättigheter också betydde mycket för mig och jag började planera för min första VEGAN kollektion. Det största problemet jag stötte på var att nästan alla syntetiska läderprodukter använder olja som råvara och har en väldigt förorenande livscykel. Dessutom är det material som inte andas och innehåller hormnstörande mjukgörande Ftalater.. Alltså inte något jag kände att jag ville jobba med!

Jag letade länge efter ett hållbart syntetiskt läder och tillslut hittade jag det perfekta alternativet! Företaget SISA i Italien jobbar med att ta fram alternativ till läder och de har tagit fram ett biologiskt nedbrytbart material som härstammar från spannmål och grönsaksfrön!!

Så här beskriver SISA sin produkt AEQUO på hemsidan:
A new range of products towards the future.

Studies made in our R&D laboratory have led us to develop products with unprecedented eco friendly features for synthetic leathers.

Polymers deriving from natural renewable sources.

Cereals and vegetable seeds coming from NO FOOD agriculture.

CO2 emission at zero level.

Jag skapade mina första VEGAN skor 2014 och det kändes underbart… Skor där både djuren, miljön och människan behandlats med respekt!!
Sofie Bly VEGAN har vuxit sig större med tiden och nu gör jag även skor i ekologisk bomull och bambu, min dröm är att göra Sofie Bly till ett tvättäkta VEGANmärke i framtiden!

Berätta gärna hur du tänker, är det ok att göra både läder och veganskor enligt dig?

❤️Sofie

http://www.sofiebly.se

Vill du bli en del av Sofie Bly och följa med mig på denna spännande resan? Gå in och investera i våran crowdfunding kampanj: 

https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e


To Vegan ot not to Vegan
The brand Sofie Bly currently contains two collections. One collection of leather shoes and one with Vegan shoes. Many have wondered how this is possible, either you are an animal lover or you are not …

In my world, the choice to make vegan shoes has not always been an obvious one. I have worked as fashion designer for 17 years and it is only the last 5 years I have been a vegetarian. It was not untill about 5 years ago that I opened my eyes to how the meat industry works and realized it was not something I want to continue to support. BETTER LATE THAN NEVER…

When I started Sofie Bly it was very important for me to work with issues such as Slow fashion Vs. Fast fashion, human rights, environmental impact and to help preserve manufacturing traditions with my productions. After many years in the fashion industry, I have experienced how people and the environment often are abused and I had decided to use my knowledge and experience to influence the industry from the inside.
The idea of ​​Sofie Bly was to create design shoes with as little environmental impact as possible and with the opportunity to preserve jobs and the old manufacturing traditions within Europe. The leather was tanned with vegetables in the EU, and all the shoes would be produced by artisans within the EU.

After a few seasons with only leather shoes, I decided that animal rights also meant a lot to me and started planning for my first VEGAN collection. The biggest problem I encountered was that almost all synthetic leather products use oil as raw material and has a very polluting lifecycle. Moreover, it is non-breathable material and contains dangerous softening phthalates .. So it was not something I felt I wanted to work with!
I searched for long for a sustainable synthetic leather, and I found the perfect option! The company SISA in Italy are working to develop alternatives to leather. They have developed a biodegradable material deriving from grain and vegetable seeds !!

This is how SISA describe their product aequo on the website:

A new range of products towards the future.Studies made in our R & D laboratory have suffered us to developping products with unprecedented eco friendly features for synthetic leathers. Polymers Deriving from natural renewable sources. Cereals and vegetable seeds coming from the NO FOOD agriculture.CO2 emission at the zero level.

I created my first VEGAN shoes 2014, and it felt wonderful … Shoes where both animals, the environment and humans are treated with respect !!
Sofie Bly VEGAN have grown bigger over time and now I even make shoes from organic cotton and bamboo, my dream is to make Sofie Bly to a VEGAN brand in the future!


Would you like to become a part of Sofie Bly? Please invest in our crowdfundingcampaign and join us on this exiting journey!

https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e

 

Sofie Bly VEGAN in AEQUO leather
 

Sofie Bly VEGAN i Ekologisk Bomull

IMG_2613

Inspiration

Fredag morgon och inspirationsarbete på Sofie Bly designkontor

Jag har lämnat Erik på förskolan och satt mig med Gustav och en kopp kaffe på Magasin36.

Igår började jag tjuvkika lite på SS17. Spring/summer 2017. Detta är det bästa med mitt jobb, början på en ny kollektion… Ett blankt papper som ska fyllas… Jag går igång på blanka papper!När en ny kollektion ska påbörjas brukar jag börja med att fylla papperet med bilder jag inspireras av, färger är oftast dominerande. Nya färgkombinationer ger mig ofta många idéer och inspiration. Just nu har jag fastnat för en limegrön färg. Och bilder från Kenya…

Det bästa med inspirationsarbetet är att man aldrig vet vart det leder. Från ingenstans dyker sakta men säkert en ny kollektion up!

Vill du bli en del av Sofie Bly och följa med mig på denna spännande resan? Gå in och investera i våran crowdfunding kampanj: 

https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e


Would you like to become a part of Sofie Bly? Please invest in our crowdfundingcampaign and join us on this exiting journey!

https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e

Friday morning and inspirationwork at Sofie Bly design office

I have left Erik at preschool and sat down with a cup of coffee at the beautifull cafe at  Magasin36.

Yesterday I started to explore SS17. Spring / Summer 2017. This is the best part of my job, the beginning of a new collection … A blank sheet of paper to be filled … I love blank papers! I begin by filling it with pictures that inspires me. Ncolours and new color combinations often gives me a lot of ideas and inspiration. Right now I’m in love with a lime green color. And pictures from Kenya …

What I love the most is that you never know where it leads. From nowhere, slowly but surely, a new collection comes to life!

Underbar miljö på Magasin 36, Höganäs
Lite smått att knapra på , Magasin 36, Höganäs

The true cost.

Det har gått några dagar sedan sist jag skrev, jag behövde vila!

De senaste dagarna har varit lugna, äntligen lite familjetid… Den senaste tidens stress runt den påbörjade försäljningssäsongen har satt sina spår på oss alla och vi behövde bara vara ett tag.   

Mässan i Köpenhamn gick bra, men vi har fortfarande ingen agent i Skandinavien vilket känns väldigt tråkigt… AW2016 kommer Sofie Bly alltså bara att säljas via butik i Italien och här hemma i Sverige får vi nöja oss med online-försäljning.  

I söndags tittade jag och Fredrik på THE TRUE COST, en dokumentärfilm av Andrew Morgan som skildrar hur fast-fashion skapat många arbetstillfällen men tyvärr också väldigt mycket problem i utvecklingsländerna där det produceras. Konkuransen hos de största kedjorna att ständigt producera billigare har skapat en industri där människan och miljön hamnar i kläm och vi slutkonsumenter har egentligen ingen aning om vad det är vi köper. 


The true cost är en film jag starkt kan rekommendera, jag har jobbat många år inom modebranschen och jag vet hur det kan se ut bakom kulisserna och jag tror shopping skulle se annorlunda ut om alla visste.  

Nedanför kan du läsa 5 Tips om hållbar shopping från The True Costs hemsida: www.truecostmovie.com


Vill du bli en del av Sofie Bly och följa med mig på denna spännande resan? Gå in och investera i våran crowdfunding kampanj: 

https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e


Would you like to become a part of Sofie Bly? Please invest in our crowdfundingcampaign and join us on this exiting journey!

https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e


The last few days have been calm, finally some family time … The recent stress surrounding start of sales season has left its mark on all of us and we just needed to breathe for a while.

The fair in Copenhagen went well, but we still have no agent in Scandinavia. This meens that AW2016 will be sold through stores in Italy and here in Sweden we have to settle with online sales. 

Last Sunday me and Fredrik watched THE TRUE COST, a documentary by Andrew Morgan that talks about how fast-fashion created many jobs, but unfortunately also very much problems in developing countries where it is produced. The competition of the large stores to constantly produce cheaper garmebts has created an industry where people and the environment become constrained and us end -onsumers really have no idea what it is we are buying… 

The true cost is a film I highly recommend, I have worked many years in the fashion industry and I know how it can look behind the scenes and I think shopping would look different if everyone knew. 

Below you can read 5 Tips for sustainable shopping from The True Costs Website: http://www.truecostmovie.com5 TIPS FOR SHOPPING SMARTER 

By Lucy Siegle 

#1 WILL YOU WEAR IT 30 TIMES?

The rapid turnover of trends characterising Fast Fashion means clothes are disposable. Along with the deflation of clothing prices this has put the supply chain under unprecedented pressure leading directly to outrages like Rana Plaza and Tazreen (the 2012 Dhaka fashion factory fire that killed over 100). Just asking yourself if you will wear a prospective item 30 times is a great place to start shopping smarter and more intentional. 

#2 BREAK THE CYCLE:

The traditional spring/summer autumn/winter of international fashion weeks is just for show. Zara, the Spanish fast fashion behemoth broke the mold, introducing mini seasons every week. 50-100 new micro seasons a year is the new normal. So slow down your fashion cycle. 

#3 SPREAD YOUR FASHION $:

The global fashion industry is worth $2.5 trillion. Shouldn’t this be shared? Look for producer centric brands like People Tree run to rigorous Fairtrade standards with longstanding producer groups who get a fair share of the profits. 

#4 DETOX YOUR WARDROBE:


Fashion is the world’s second most polluting industry after oil. Notably, Azodyes are still the most used synthetic dyes despite being toxic. 10% of the world’s biggest fashion brands have committed to phasing out toxic substances through Greenpeace’s Detox programme. Check the list here. 

#5 JOIN THE FASHION REVOLUTION:

Be the change you want to see in your wardrobe (to paraphrase Gandhi). Fashion Revolution (fashionrevolution.org) represents millions of consumers who want change and also commemorates Rana Plaza by putting pressure on the brands to increase transparency and empowers consumers to be inquisitive about #whomadetheirclothes. 

  

IMG_2581

CIFF Köpenhamn Fashionweek

Idag är sista mässdagen i Köpenhamn.

Jag är inte på plats, utan idag är jag hemma med Gustav medan Sören, min försäljningschef och praktikant-tjejerna får ta hand om kunderna.

Jag var på mässan i Onsdags hela dagen och gick runt och kollade in vad som händer just nu inom den skandinaviska mode-världen. Mässor är ju egentligen till för inköp, men vi designers använder mässorna till att inspireras och spionera på vad andra hittar på… Det är ju först på mässorna man kan få en tjuvtitt på vad de andra märkena jobbat med den senaste tiden och vad de kommer satsa på framöver.

Mässor är även den bästa platsen att knyta kontakter på.N är jag var runt och tittade hittade jag bland annat två nya Italienska leverantörer för skor. Speciellt den ena verkar jätte intressant, han producerar skor för bland annat Armani och hade väldigt mycket snyggt på hyllorna.

När jag ritar en sko så utgår jag alltid från en redan existerande form och om fabriken har bra kvalitet och snygga former då vet jag att det är någon jag vill jobba med!

Ikväll måste Fredrik åka till Köpenhamn och hämta hem alla saker. Jag och pojkarna tänkte ha lite fredagsmys..

Ha en mysig Fredags kväll!


Today is the last day of the fair in Copenhagen.

I’m not in place, today I am at home with Gustav while Soren, my sales manager and the intern-girls take care of the customers.
I was at the show on Wednesday and walked around to check out what’s happening right now in the Scandinavian fashion world. Fairs are for buyers, we designers use fairs to get inspiration and to spy on what the other brands are doing at the moment… It’s only at the fairs you can get a sneak peek at what they have been working on and what news they are presenting.
Trade fairs are also the best place to make new contacts. Walking around, I found, among other things, two new Italian suppliers for shoes. Especially one of them seems really interesting, they produce shoes for Armani and had very nice stuff to look at!


When I design a shoe, I always start from an existing shape, so if the factory has good quality and stylish  shapes then I know that’s someone I want to work with!
Tonight Fredrik must go to Copenhagen and pick up all our stuff. Me and the boys are going to stay home and cuddle…
Have a nice Friday evening!

  
  
  
  

IMG_2566

Almost there…

Idag har vi varit i Köpenhamn och gjort iordning våran mässmonter på CIFF inför imorgon.

Jag har ju fått låna snyggaste borden av Jessica Malmgren från Butiken på Magasin 36, så imorse åkte vi Fredriks skåpbil till Bella Center. Väl på plats fick vi hjälp av Sören Nielssens praktikanter att lasta av och bära in allt. Sören är Sofie Blys försäljningschef. Han har lång erfarenhet inom försäljning för stora Danska märken och idag driver han ett företag som heter Mentor Me där han jobbar med startups och hjälper dem med marknadsstrategier, organisation och att komma igång med försäljning. 

De två tjejerna Lina och Brona hjälpte oss med allt vi behövde och efteråt hade vi lite briefing vad gäller kollektionen och Sofie Bly eftersom de kommer jobba vid montern under mässan. 

Imorgon bitti smäller det! Då drar mässan igång och vi har dessutom ett spännade möta att se fram emot med Lantz Agency som evntuellt ska sälja Sofie Bly i Skandinavien framöver! 

WICH ME LUCK!

❤️Sofie


Today we were in Copenhagen and made our exhibition stand at CIFF ready for tomorrow.

I have borrowed the coolest tables from Jessica Malmgren from Butiken at Magasin 36, so this morning we took Fredriks van to the Bella Center. Once in place, we got help from Soren Nielsen’s interns to unload and carry everything. 

Soren is Sofie Bly’s sales manager. He has extensive experience within sales of important Danish brands, and today he runs a company called Mentor.Me where he works with startups and help them with marketing strategies, organization and sales.

The two girls Lina and Brona helped us with everything we needed and afterwards we had some briefing regarding the collection and Sofie Bly as they will be working at the stand during the fair.

Tomorrow morning its showtime! Not only does the fair start but we also have an exciting meeting to look forward to with Lantz Agency who might take on sales for Scandinavia!


WICH ME LUCK!
❤️
Sofie

 
 

 

IMG_2550

Slutspurten…/ The final sprint…

Nu springer vi det fortaste vi kan på Sofie Bly!

Nu drar försäljningssäsongen igång! Allt jobb jag gjort de senaste 6 månaderna har varit inför den här veckan… Det är nu det gäller och som vanligt är det hysteriskt mycket att fixa ända in i det sista!

Vi har kontrakterat ännu ett showroom i Italien som ska ha allt försäljningsmaterial; prover, salesmap och posters skickade till sig så fort det bara går. På onsdag startar Fashionweek i Köpenhamn och Sofie Bly ställer ut på CIFF i år, Helgen har använts till att förbereda det sista; jag har fått låna jättesnygga möbler att ställa skorna på av bästa Jessica Malmgren från Butiken på Magasin 36, skorna ligger i låder och nu saknas bara saalesmap och posters som ska tryckas imorgon.

Förutom mässförberedelser har jag även haft ett väldigt givande möte med Agata Gornik om marknadsförandet av märket. Agata och jag brainstormade så det rök ur öronen och det ska bli spännande att se vad vi kan uppnå tillsammans framöver!

Now we run as fast as we can at Sofie Bly!

It is now! Slaeseason is starting! All the work I’ve done in the last 6 months has been facing this week … As usual, it is hysterically much to fix until the very end!

We have contracted another showroom in Italy that needs all the sales materials; samples, salesmap and posters sent to them as soon as possible. On Wednesday Fashion Week in Copenhagen starts and Sofie Bly exhibit at CIFF this year, the weekend has been used to prepare the final things; I have borrowed some really beautifull furniture to put the shoes on by Jessica Malmgren from Butiken at Magazine 36, the shoes are pcked and now the only things missing arr salesmap and posters that will be printed tomorrow.


Besides the exhibition preparation, I have also had a very giving meeting with Agata Gornik regarding the marketing of our brand. Agata and I brainstormed untill there was smoke comming out of our ears , and it will be exciting to see what we can achieve together in the future!

Bring it on!

❤️SofieDet stod Japansk lunchbuffe på menyn.

 

Agata Gornik

 

Det ska böjas tidigt som krokigt ska bli..

 

IMG_2516

Veckans bild: Första helsidan i pressen! /Picture of the week

Jag har jobbat som modedesigner i 17 år och jag har så många fina bilder och otroliga minnen från min karriär som jag gärna vill dela med mig av. I Veckans Bild kan du läsa om de bästa, roligaste, speciellaste stunderna inom mitt arbetsliv hittills.

Den här veckans bild är en helsidebild från tidningen Femina!

Det var riktigt överaskande att plötsligt få ett sms från en vän med en bild på mina skor på en jättesnygg modell i tidningen. Detta var första gången jag såg mina skor på en helsida och jag hade dessutom ingen aning om att skorna lånats till detta photoshoot! Check!

Jag tycker själv att bilden är riktigt läcker, vad tycker ni?

❤️Sofie

 

I have worked as a fashion designer for 17 years and I have so many great pictures and amazing memories from my career that I want to share with you. Therefore, I have decided to have an entry called Picture of the week where I remember the best, funniest, most special moments in my career so far.

This week’s image is a page from the magazine Femina!

It was really surprising to suddenly get a text message from a friend with a picture of my shoes worn by a great-looking model in the newspaper. This was the first time I saw my shoes on a model, and I also had no idea that the shoes were lent to this photoshoot! Check!

Myself I think that the picture looks great! What do you think?

IMG_2498-5

Pitch i Göteborg och rampfeber… /Pitch in Gotheburg and stage fright…

Just nu är jag så sjuuukt trött… Igår kväll kom vi åter igen hem efter elva… Vi var i Göteborg över dagen då det stod investerarpitch på schemat. Pitchen började inte förns 18.30 så innan vi var klara och kom därifrån hade klockan hunnit bli läggdags för min del.

Den största anledningen till varför jag känt mig så utslagen idag beror nog på att nerverna var på helspänn hela dagen igår… Jag har så sjukt svårt för att stå och prata inför folk, det är nog en av mina största svagheter. Som tur är har jag alltid Fredrik vid min sida och idag hade jag även finaste Agata Gornik som hjälpte till.

Presentationen gick superbra och vi har nu nått up till 30% av investeringsbeloppet på FundedByMe!

Just nu ligger jag i sängen med Gustav på armen och Erik ligger och myser med Fredrik brevid. Ögonlocken är tuuunga, det ska bli så skönt att sova!

God natt!

❤️Sofie
Right now I’m so tired …  Yesterday evening we were home late again … We where in Gothenburg to pich in fromt of investors in the afternoon. The pitch started late, at 18:30 wich meant that we were finished way past my bedtime!
The main reason why I feel so tired today is because my nerves were on edge all day yesterday.. I hate talking in front of people, it’s probably one of my biggest weaknesses. Luckily, I always have Fredrik at my side, and last night I also got help from Agata Gornik.
The presentation was super and we have now reached 30% of the investment amount we are seeking at FundedByMe!
Right now Im in bed with Gustav on my arm and Erik is cuddling with Fredrik next to us. My eyelids are heeeavy, it is going to be so nice to sleep!

Blöjbyte bakom kulisserna

 

Regnväder i Göteborg..

 

IMG_2490

Hemmadag / Working from home

Idag sov jag och pojkarna länge. Jag och Fredrik hade ett sent kvällsmöte med våran VD igår kväll. Mötet började klockan 20.00… Erik fick vara med mormor och Gustav satt och sov i mitt knä under hela mötet. Vi var inte hemma och i säng förns efter elva så i morse fick Fredrik ringa förskolan och barnen sova längre. Jag också för den delen…

Jag och Gustav jobbar hemifrån idag igen! Ju mer aktiv han blir, ju mer uppmärksamhet vill han såklart ha och jag tycker det funkar bättre att jobba hemifrån nu.

Idag ska jag ta fram de transport dokument som måste bifogas varje gång man skickar skor till Italien och sen måste jag göra klart en presentation som vi ska ha med oss till Göteborg imorgon då vi ska speed-pitcha inför tänkbara investerare på ett event som FundedByMe skapat. Vi är ju mitt uppe i en crowdfunding-kampanj för att få in pengar så att vi kan lansera Sofie Bly i Europa. Du kan läsa mer om detta i ”Delägarskap i Sofie Bly” Själva kampanjen hittar du här: https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e&button=tile&from=browse

Idag måste jag även ha ett skype-möte med en av mina leverantörer i Italien angående några samples som kommit hem och inte ser ut som de ska.

När jag har ritat en sko och bestämt att den ska vara med i kollektionen, skickar jag ett ”technical sheet” till fabriken där de får all information de behöver för att kunna göra ett första prov. När detta första prov kommer hem måste det kontrolleras och i de flesta fall rättas innan de resterande provparen skickas iväg. Det kan vara allt från fel i modellen till att materialet beter sig konstigt. De prover jag har fått hem nu har tyvär problem både med modell och matrial och vi måste diskutera vad som behövs åtgärdas.

På den här bilden tex. kan man tydligt se några veck på skon som inte borde finnas där:

Ha en fortsatt bra dag!

❤️Sofie
Today me and the boys slept in. Fredrik and I had a late night meeting with our CEO last night. The meeting started at 20.00… Erik was with grandma and Gustav sat and slept in my lap during the entire meeting. We were not at home and in bed  until after eleven o’clock, so this morning I had Fredrik call the kindergarten and tell them we would be late.

Me and Gustav will be working from home again today! The more active he gets the more attention he needs from me and I think it is easier to work from home right now.
Today I need to finish some transport documents in order to send samples to Italy, and then I need to finish a presentation that we will bring to Gothenburg tomorrow where we will speed-pitch for potential investors on an event FundedByMe created . We’re in the midst of a crowdfunding campaign to raise money so that we can launch Sofie Bly in Europe. 

You can read more about that campaign here: https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/7078/sofie-bly-crowdfunding-campaign-1/?type=e&button=tile&from=browse

Today, I also have a Skype meeting with one of my suppliers in Italy regarding some samples that does not look like they should.
When I have designed a shoe and decided that it should be included in the collection, I send a ”technical sheet” to the factory where they get all the information they need to make a first sample. When this first sample arrivs, it must be controlled and, in most cases corrected before the remaining sample pairs can be shipped. The samples Firstsamples that just arrived unfortunately has problems with both model and material and we need to discuss what needs to be done…
In this picture, for example. you can clearly see some wrinkles on the shoe that should not be there:

Have a great day

Sofie